Home 2018-10-11T09:55:15+00:00

Välkommen till Leader Polaris 2020

Här på hemsidan hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför er ansökan. Innan ni påbörjar er ansökan rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt med antingen Leaderkontoret eller någon av våra LAG-representanter.

Möjligheten att söka stöd till kortare insatser – Paraplyprojekt

Nu finns möjligheten att söka stöd till kortare insatser från Leader Polaris 2020 genom sk paraplyprojekt! Stödet riktar sig framförallt mot ideella föreningar, eller sammanslutningar av privatpersoner, som vill genomföra en idé. Stödet har fyra olika inriktningar: naturcheckar, ungdomscheckar, kulturcheckar och mångfaldscheckar. Läs mer här: http://leaderpolaris.se/paraplyprojekt/ 

Läs mer om vilka typer av projekt vi stödjer här

Vår utvecklingsstrategi har sju prioriterade insatsområden som styr vilka typer av projekt som vi kan bevilja stöd till.

 1. Innovation och affärsutveckling
 2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 3. Lokala servicelösningar
 4. IT, energi och kommunikationer
 5. Kultur och föreningsliv
 6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer
 7. Attitydpåverkan

Genom lokala utvecklingsprojekt, som initieras och drivs av lokala aktörer, bidrar våra projektstöd till att uppnå de övergripande målen:

 • En bred lokal arbetsmarknad och ett differentierat, konkurrenskraftigt näringsliv
 • Hög delaktighet, samverkan och kompetens hos individer och aktörer i området
 • Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer där människor vill leva och bo

 Viktiga datum

 • 23 okt 2018 – Deadline för inlämning av ansökan för LAG-beslut 6 dec*
 • 7 nov 2018 – Deadline för inlämning av ansökan gällande paraplyprojekt
 • 21 nov 2018 – Beslutsmöte paraplyprojekt
 • 6 dec 2018 – LAG beslutsmöte

* Då LAG har ett begränsat antal projekt de kan behandla per möte, så kommer vi tillämpa först till kvarn-principen.

flagga och grodd