Välkommen till Leader Polaris 2020

Här på hemsidan hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför er ansökan. Innan ni påbörjar er ansökan rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt med antingen Leaderkontoret eller någon av våra LAG-representanter.

Läs mer om vilka typer av projekt vi stödjer här

Vår utvecklingsstrategi har sju prioriterade insatsområden vilka utgör ramen för vår utvecklingsstrategi 2015-2022 och styr vilka typer av projekt som vi kan bevilja.

 1. Innovation och affärsutveckling
 2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 3. Lokala servicelösningar
 4. IT, energi och kommunikationer
 5. Kultur och föreningsliv
 6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer
 7. Attitydpåverkan

Genom era lokala utvecklingsprojekt, initierade och drivna av lokala aktörer, bidrar vi gemensamt till att uppnå våra övergripande mål:

 • En bred lokal arbetsmarknad och ett differentierat, konkurrenskraftigt näringsliv
 • Hög delaktighet, samverkan och kompetens hos individer och aktörer i området
 • Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer där människor vill leva och bo

Leader Polaris 2020 i siffror!

 • 15 projekt är behandlade av LAG, varav 2 avslag och 1 återremiss.
 • 6 projekt är beslutade av Jordbruksverket, varav samtliga fått bifall.
 • 9 420 000 kr har beviljats av LAG, varav 4 200 000 kr har fått bifall även från Jordbruksverket.
 • 790 000 kr av dessa har utbetalats.
 • 1 projekt har slutförts.

(Siffror t.o.m februari 2017)

flagga och grodd