Home 2019-04-23T12:38:27+00:00

Välkommen till Leader Polaris 2020

Här på hemsidan hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför er ansökan. Innan ni påbörjar er ansökan rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt med antingen Leaderkontoret eller någon av våra LAG-representanter.

Möjligheten att söka stöd till kortare insatser – Paraplyprojekt

Nu finns möjligheten att söka stöd till kortare insatser från Leader Polaris 2020 genom sk paraplyprojekt! Stödet riktar sig framförallt mot ideella föreningar, eller sammanslutningar av privatpersoner, som vill genomföra en idé. Stödet har fyra olika inriktningar: naturcheckar, ungdomscheckar, kulturcheckar och mångfaldscheckar. Läs mer här: http://leaderpolaris.se/paraplyprojekt/ 

Läs mer om vilka typer av projekt vi stödjer här

Vår utvecklingsstrategi har sju prioriterade insatsområden som styr vilka typer av projekt som vi kan bevilja stöd till.

 1. Innovation och affärsutveckling
 2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 3. Lokala servicelösningar
 4. IT, energi och kommunikationer
 5. Kultur och föreningsliv
 6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer
 7. Attitydpåverkan

Genom lokala utvecklingsprojekt, som initieras och drivs av lokala aktörer, bidrar våra projektstöd till att uppnå de övergripande målen:

 • En bred lokal arbetsmarknad och ett differentierat, konkurrenskraftigt näringsliv
 • Hög delaktighet, samverkan och kompetens hos individer och aktörer i området
 • Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer där människor vill leva och bo

 Viktiga datum

 • 13 juni 2019 – LAG beslutsmöte
 • 29 april 2019 – Första deadline för nya ansökningar som ska upp till beslut 13 juni

Ansökningar till paraplyprojekt hanteras löpande, kontakta projektledare Nina Eriksson för mer information: 070-610 21 57, nina@leaderpolaris.se.

flagga och grodd