Home 2019-03-25T12:37:12+00:00

Välkommen till Leader Polaris 2020

Här på hemsidan hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför er ansökan. Innan ni påbörjar er ansökan rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt med antingen Leaderkontoret eller någon av våra LAG-representanter.

Leader Polaris 2020 kallar till årsstämma

Leader Polaris 2020 vill härmed kalla alla medlemmar till årsstämma! Alla medlemmar är välkomna att närvara under årsmötet, men rösträtt på stämman har ombud, som utses av respektive sektor (ideell, privat och offentlig) i varje kommun.

Torsdag 11 april 2019 kl 18:00
Leader Polaris 2020s lokaler (Gröna skolan), Östra Kyrkallén 2, Gällivare
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Senast onsdag den 3 april behöver vi veta vilka som avser delta. Maila din anmälan till nina@leaderpolaris.se, ange om du har några allergier då vi bjuder på smörgåstårta i samband med mötet.

Möteshandlingar skickas via e-post till anmälda ombud innan mötet. Medlem som inte är ombud kan beställa handlingar från nina@leaderpolaris.se. Då vi tänker på miljön, kommer det inte att finnas utskrivna handlingar på plats. Om du behöver utskrivna handlingar och behöver hjälp med detta, meddela oss via nina@leaderpolaris.se.

Efter mötet hoppas vi på att kunna bjuda på lite inspiration i form av presentationer av några projekt, samtidigt som vi fikar!

Varmt välkomna!
/LAG-styrelsen

Möjligheten att söka stöd till kortare insatser – Paraplyprojekt

Nu finns möjligheten att söka stöd till kortare insatser från Leader Polaris 2020 genom sk paraplyprojekt! Stödet riktar sig framförallt mot ideella föreningar, eller sammanslutningar av privatpersoner, som vill genomföra en idé. Stödet har fyra olika inriktningar: naturcheckar, ungdomscheckar, kulturcheckar och mångfaldscheckar. Läs mer här: http://leaderpolaris.se/paraplyprojekt/ 

Läs mer om vilka typer av projekt vi stödjer här

Vår utvecklingsstrategi har sju prioriterade insatsområden som styr vilka typer av projekt som vi kan bevilja stöd till.

 1. Innovation och affärsutveckling
 2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 3. Lokala servicelösningar
 4. IT, energi och kommunikationer
 5. Kultur och föreningsliv
 6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer
 7. Attitydpåverkan

Genom lokala utvecklingsprojekt, som initieras och drivs av lokala aktörer, bidrar våra projektstöd till att uppnå de övergripande målen:

 • En bred lokal arbetsmarknad och ett differentierat, konkurrenskraftigt näringsliv
 • Hög delaktighet, samverkan och kompetens hos individer och aktörer i området
 • Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer där människor vill leva och bo

 Viktiga datum

 • 3 april 2019 – sista anmälan för deltagande på årsstämma
 • 11 april 2019 – LAG beslutsmöte och årsstämma Leader Polaris 2020

Ansökningar till paraplyprojekt hanteras löpande, kontakta projektledare Nina Eriksson för mer information: 070-610 21 57, nina@leaderpolaris.se.

flagga och grodd