Ändra i projektet 2017-07-04T14:39:05+00:00

Ändra i projektet

Viktigt är att du som stödmottagare följer ditt beslut om stöd. Om du behöver ändra på någonting i projektet rekommenderar vi alltid att du kontaktar oss på leaderkontoret innan du genomför ändringarna. I vissa fall kan ändringarna genomföras efter muntligt godkännande av leaderkontoret och i andra fall behöver du som stödmottagare göra en formell ansökan om ändring och invänta beslut, innan ändringarna kan genomföras.

Blankett för ansökan om ändring av beslut om stöd (länk)

Du som stödmottagare ska ansöka om ändring om du:

 • Behöver flytta fram slutdatum för projektet.
 • Får in mer övrigt offentligt stöd i pengar än vad som står i beslutet.
 • Vill genomföra aktiviteter som inte finns med i beslutet om stöd och som inte kan anses vara likvärdig* någon av aktiviteterna i ditt beslut om stöd.
 • Vill ta upp utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna som finns i beslutet om stöd och vill lägga in det som en ny aktivitet.
 • Inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål, men ändå vill fortsätta att genomföra projektet.
 • Vill ändra syfte och mål med projektet.
 • Behöver ett högre stödbelopp.
 • Behöver byta stödmottagare eller sökande organisation.
 • Inte kan uppfylla de villkor som står i beslutet om stöd. Stödspecifika och generella villkor går dock inte att ändra.

Du som stödmottagare behöver meddela leaderkontoret, men inte ansöka om ändring om du:

 • Vill genomföra mer av en aktivitet och det gynnar målet eller syftet med projektet.
 • Byter ut en aktivitet mot en annan likvärdig* aktivitet.
 • Förändrar mellan vissa utgifter i budgeten men ändå uppfyller samma mål och syfte. Utgifterna måste vara kopplade till någon av aktiviteterna i beslutet om stöd.
 • Vill avsluta projektet tidigare än beräknat. Då ska ni istället ansöka om slututbetalning.

Om du redovisar utgifter som inte fanns med i din ansökan om stöd så kommer Jordbruksverket att rimlighetsbedöma dem i samband med ansökan om utbetalning.

*En likvärdig aktivitet är en aktivitet som fyller samma funktion och inte påverkar möjligheten att nå syftet och målet med projektet. Till exempel kan det vara:

 • Bemanningsaktivitet – du byter ut en köpt tjänst mot att istället anställa en person.
 • Marknadsföringsaktiviteter – du väljer att göra en webbplats istället för att trycka upp broschyrer.
 • Kompetensutvecklingsaktiviteter – du byter ut en kompetensutvecklingsaktivitet mot en annan, såsom att byta ut en kurs mot en studieresa. Deltagarna får samma kompetensinsats men på ett annat sätt.