Ansökningsprocessen 2019-02-05T13:56:36+00:00

Ansökningsprocessen

 1. Sökande tar kontakt med Leaderkontoret och presenterar sin idé.
 2. Om idén bedöms passa inom ramarna för våra stödformer fyller sökande i mallarna till ansökan och skickar in dessa till leaderkontoret för en första återkoppling. Verksamhetsledaren går tillsammans med den sökande igenom projektidén, ställer frågor och bollar idéer, för att få en så komplett projektbeskrivning som möjligt.
 3. Sökande skickar in fullmakten till Jordbruksverket som gör det möjligt att registrera ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.
 4. Sökande registrerar ansökan* i Jordbruksverkets e-tjänst. När detta steg är gjort har Leader Polaris 2020 formellt fått in en projektansökan.
   Observera att ni måste ha varit i kontakt med vårt Leaderkontor innan ni går vidare och fyller i Steg 2 i e-tjänsten.
 5. Ansökan bereds och behandlas av verksamhetens arbetsutskott (AU).
 6. Vid behov kompletterar sökande sin ansökan ytterligare efter återkoppling från AU.
 7. Den slutliga versionen av ansökan skickas in i e-tjänsten.
 8. LAG prioriterar och beslutar.
 9. Jordbruksverket fattar formellt beslut.

flagga och grodd