E-ansökan – guide 2017-07-03T14:42:29+00:00

Ansök om projektstöd via Jordbruksverkets hemsida!

E-ansökan sker i två steg i Jordbruksverkets e-tjänst, där ni som har fyllt i våra mallar till e-tjänsten kan gå direkt till steg 2 i ansökan

Observera att ni måste ha varit i kontakt med vårt Leaderkontor innan ni går vidare och fyller i Steg 2 i e-tjänsten.

 

Ansök om fullmakt

För att påbörja processen behöver ni som sökande utse en behörig person som ska ansvara för att fylla i ansökan och ansöka om fullmakt. Personen behöver:

  • Vara firmatecknare för er förening/organisation, eller ha en fullmakt av firmatecknaren
  • Ha ett Bank-ID

Ni kommer att behöva visa stämmoprotokoll som bekräftar att personen som sköter ansökningen är er firmatecknare.

Innan ni postar iväg fullmakten till Jordbruksverket – ta en kopia och skicka den till Leaderkontoret:

Leader Polaris 2020
Box 824
982 28 Gällivare

 

Ansökan om stöd steg 2

Så snart er fullmakt har registrerats (tar i regel ett par dagar) kan ni logga in på Jordbruksverkets ”Mina Sidor” och påbörja ansökningsprocessen.

 Observera att ni måste ha varit i kontakt med vårt Leaderkontor innan ni går vidare och fyller i Steg 2 i e-tjänsten.

Rubrikerna i ansökan följer rubrikerna i mallen till e-tjänsten. Vissa frågor behöver ni information från leaderkontoret för att kunna svara på, så tveka inte att höra av er! Leaderkontoret finns till för att ge feedback på er projektplan och de frågor Jordbruksverket ställer.

 

 

flagga och grodd