Mallar e-ansökan 2018-02-22T11:55:56+00:00

Ansökan projektstöd

MALLAR OCH BLANKETTER

 • Fullmakt e-ansökan (länk)
  Detta dokument är det första vi rekommenderar er att skicka in så snart ni beslutat er för att ansöka om projektstöd. Fullmakten behövs för att ni som sökande ska få tillgång till samtliga funktioner i Jordbruksverkets e-tjänster. OBSERVERA att ni även måste skicka en kopia av ifylld och underskriven blankett till oss på Leaderkontoret!

 • Mall till e-tjänsten (word)
  Mallen speglar de frågor som kommer att möta dig som ansöker om stöd i Jordbruksverkets e-tjänst. Dokumentet tillåter er som sökande att arbeta med frågorna i lugn och ro för att sedan överföra svaren till själva e-ansökan.
 • Budgetmall (excel)
  Varje projektansökan ska innehålla en detaljerad budget där alla utgifter som beräknas uppstå i projektet framgår, kopplat till projektets aktiviteter. Du ska skicka med budgetmallen som en bilaga till din ansökan om projektstöd i e-tjänsten.

 • Mall lokala frågor (word)
  I Jordbruksverkets e-tjänst svarar ni som sökande på en rad frågor, men för att den LAG ska kunna göra en korrekt bedömning av er ansökan behöver ni också svara på frågor med direkt koppling till vår lokala utvecklingsstrategi. Detta word-dokument fyller ni i och sparar ner som en pdf-fil på er egna dator, filen ska sedan laddas upp som en bilaga till ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets e-tjänst.

 • Mall aktivitetsplan (word)
  En aktivitetsplan är en sammanställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Den här mallen är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering, ni kan även använda er egen mall – huvudsaken är att det i er ansökan framgår vilka aktiviteter som är kopplade till vilka kostnader i budgeten.

VÄGLEDNING

flagga och grodd