LAG – Styrelsen 2019-04-17T15:46:26+00:00

LAG – styrelsen

LAG-styrelsen, som är en förkortning av Lokala Aktionsgruppen, utgör föreningens styrelse men är också de delaktiga kommunernas representanter av personer från offentliga-, ideella- och privata sektorn. Representanterna ska tillföra kunskap både från sitt egna kompetensområde och från strategin som helhet.

LAG-styrelsen ska bestå av max 9 personer från ideell-, privat- och offentlig sektor där den offentliga sektorn får äga högst 49% av rösterna. Det ska även finnas en geografisk spridning så att varje kommun som ingår i Leader Polaris 2020 finns representerad i LAG. Totalt 9 suppleanter från ideella-, privata-, och offentliga sektorn utses för styrelsen. Röstlängden kommer att vara fördelad jämnt mellan sektorerna med strävan att beslut ska fattas i konsensus. LAG-styrelsen kan adjungera externa kompetenser i syfte att höja kunskapen och fördjupa arbetet med andra viktiga aktörer.

LAG-styrelsen som är vald fram till årsstämman 2020 ser ut enligt följande:

ORDINARIE LEDAMÖTER

Jokkmokks kommun

 • Ann Enberg, offentlig sektor
 • Kjell-Åke Wallin, privat sektor
 • Elise Nilsson Tullnär, ideell sektor

Gällivare kommun

 • Petra Åhl, offentlig sektor – VICE ORDF
 • Erik Carlsson, privat sektor
 • Barbara Willen, ideell sektor

Överkalix kommun

 • Gunnar Liljebäck, offentlig sektor
 • Iida Larson, privat sektor
 • Niclas Hökfors, ideell sektor – ORDFÖRANDE

ERSÄTTARE

Jokkmokks kommun

 • Lars Ivan Tuolja, offentlig sektor
 • Stigbjörn Sandström, privat sektor
 • Rigmor Hulth, ideell sektor

Gällivare kommun

 • Ellinor Haglander, offentlig sektor
 • Marlene Eriksson, privat sektor
 • Bo Carlsson, ideell sektor

Överkalix kommun

 • Leif Nilsson, offentlig sektor
 • Frida Andersson, privat sektor
 • Maria Karlsson, ideell sektor

Valberedningen

Valberedningen utgörs av representanter från respektive kommuns partnerskap och dess uppdrag är att få fram kandidater till LAG-styrelsen. Valberedningen ser ut enligt följande:

 • Bengt- Erik Rolfs, Överkalix, Offentlig sektor
 • Jan Sjöberg, Jokkmokk, Offentlig sektor
 • Birgitta Larsson, Gällivare, Offentlig sektor
 • Britt-Inger Söderberg, Jokkmokk, Privat sektor
 • Stefan Ovrell, Gällivare, Ideell sektor – Sammankallande

Om du vill veta mer om vad uppdraget som LAG-ledamot innebär, eller om du vill tipsa om någon du tror skulle kunna bidra till LAG-styrelsen, så är du välkommen att kontakta valberedningen via sammankallande Stefan Ovrell, 073-644 00 40 eller stefan.ovrell@foretagsbolaget.se.

flagga och grodd