LAG – Styrelsen 2018-09-18T10:51:22+00:00

LAG – styrelsen

LAG-styrelsen, som är en förkortning av Lokala Aktionsgruppen, utgör föreningens styrelse men är också de delaktiga kommunernas representanter av personer från offentliga-, ideella- och privata sektorn. Representanterna ska tillföra kunskap både från sitt egna kompetensområde och från strategin som helhet.

LAG-styrelsen ska bestå av max 9 personer från ideell-, privat- och offentlig sektor där den offentliga sektorn får äga högst 49% av rösterna. Det ska även finnas en geografisk spridning så att varje kommun som ingår i Leader Polaris 2020 finns representerad i LAG. Totalt 9 suppleanter från ideella-, privata-, och offentliga sektorn utses för styrelsen. Röstlängden kommer att vara fördelad jämnt mellan sektorerna med strävan att beslut ska fattas i konsensus.

LAG-styrelsen kan adjungera externa kompetenser i syfte att höja kunskapen och fördjupa arbetet med andra viktiga aktörer. För att få en sammansättning i LAG som speglar områdets befolkning (målgruppen) måste även unga, 13-25 år, inkluderas i LAG på samma självklara grunder som gäller för respektive sektor.

LAG-styrelsen som är vald fram till årsstämman 2018 ser ut enligt följande:

ORDINARIE LEDAMÖTER

Jokkmokks kommun

 • Ann Enberg, offentlig sektor
 • Kjell-Åke Wallin, privat sektor – ORDFÖRANDE
 • Elise Nilsson Tullnär, ideell sektor

Gällivare kommun

 • Jeanette Wäppling, offentlig sektor
 • Erik Carlsson, privat sektor
 • Barbara Willen, ideell sektor

Överkalix kommun

 • Gunnar Liljebäck, offentlig sektor – VICE ORDF
 • Iida Larson, privat sektor
 • Niclas Hökfors, ideell sektor

ERSÄTTARE

Jokkmokks kommun

 • Lars Ivan Tuolja, offentlig sektor
 • Stigbjörn Sandström, privat sektor
 • Rigmor Hulth, ideell sektor

Gällivare kommun

 • Birgitta Larsson, offentlig sektor
 • Petra Åhl, privat sektor
 • Bo Carlsson, ideell sektor

Överkalix kommun

 • Sarah Karlsson, offentlig sektor
 • Frida Andersson, privat sektor
 • Maria Karlsson, ideell sektor

Valberedningen

Valberedningen utgörs av en medlem från respektive kommuns partnerskap och dess uppdrag är att få fram kandidater till LAG-styrelsen. Valberedningen ser ut enligt följande:

 • Emma Wallin, Gällivare kommun,  Offentlig sektor – Sammankallande
 • Bengt- Erik Rolfs, Överkalix kommun, Offentlig sektor
 • Jan Sjöberg, Jokkmokks kommun, Offentlig sektor
 • Britta Larsson, Överkalix kommun, Ideell sektor
 • Stefan Ovrell, Gällivare kommun, Privat sektor

Om du vill veta mer om vad uppdraget som LAG-ledamot innebär, eller om du vill tipsa om någon du tror skulle kunna bidra till LAG-styrelsen, så är du välkommen att kontakta valberedningen via sammankallande Emma Wallin, 0970-81 85 28 eller emma.wallin@gallivare.se.

flagga och grodd