Informationskrav EU 2017-11-15T11:19:45+00:00

Informera om att projektet får pengar från EU

När du informerar om arbetet med projektet och publicerar något ska du använda den EU-logotyp som gäller för fonden samt logotypen för Leader. Det gäller till exempel broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial, annonser och webb. Det gäller också digitala eller sociala medier som exempelvis Facebook och film.

I ert beslut framgår det vilken fond som gäller för just ert projekt. Alla projekt ska använda sig av:

  • Logotyp för leader (grodden)
  • EU-logotyp (flagga + text, beroende på fond)
  • Vår logotyp (Leader Polaris 2020)

Mer information hittar ni i denna guide: Användning av EU-logotyp (pdf)

 

Vår logotyp hittar du här!

Nedanstående logotyp lämpar sig att användas i den storleken i digitalt format. Kontakta Leaderkontoret för att få loggan i format som lämpar sig för större storlek och för alla former av tryckt material.

leader2020_logo

 

Övriga logotyper – Beroende på projekt

På Jordbruksverkets webbplats hittar ni samtliga övriga logotyper tillsammans med information om vilka krav som gäller beroende på vilken fond som är med och finansierar projektet.

Länk: Jordbruksverket EU-logotyper