Projektredovisning 2018-02-22T11:58:26+00:00

Projektredovisning

När det är dags för er att ansöka om utbetalning, ta kontakt med leaderkontoret så får ni en genomgång av processen.

Här nedanför hittar du även material som kan behövas när det är dags att ansöka om utbetalning!

 • Att ansöka om utbetalning (länk till Jordbruksverket)
  All information om hur du redovisar din ansökan om utbetalning hittar du på Jordbruksverkets webbplats.
 • Guide till e-tjänsten (pdf)
  Ansökan om utbetalning gör du via Jordbruksverkets e-tjänst. Dokumentet ovan guidar dig rätt i inloggningen.
 • Projekthandbok (pdf)
  I projekthandboken kan du läsa om de olika utgiftstyperna du kan få ersättning för, och vilka underlag som behövs för att redovisa dessa.
 • Försättsblad (länk)
  Här hittar du det försättsblad som du alltid ska skriva ut, fylla i och bifoga när du skickar in underlag (kvitton, fakturor osv) till Jordbruksverket.
 • Projektdagbok för timanställda samt offentlig resurs i form av arbete (länk)
  Om du har kostnader för personal som endast arbetar en del av sin anställning i projektet, eller om du har timanställd personal, så ska dessa redovisa sin tid i en projektdagbok. I den ska framgå hur många timmar personen har arbetat i projektet och vad personen arbetat med. Samma projektdagbok ska även användas för att redovisa offentlig resurs i form av arbete.
 • Beräkning av timlön (länk)
  För varje person som endast arbetar en del av sin anställning i projektet, eller för timanställd personal, så ska du göra en uträkning av timlönen enligt blanketten ovan. Du använder även denna blankett när du ska redovisa offentliga resurser form av arbete i projektet.
 • Körjournal (länk)
  Om du har kostnader för milersättning i projektet, så ska resorna redovisas i en körjournal. Tänk på att du får en ersättning om 30 kr/mil oavsett vad din kostnad varit.
 • Projektdagbok för ideellt arbete per person (länk)
 • Projektdagbok för ideellt arbete per aktivitet (länk)
  Om du i ditt projekt har personer som gjort ideella insatser, så ska dessa redovisas. Om det är en person som vid fler än ett tillfälle arbetar ideellt i projektet, så redovisas det lämpligast med en projektdagbok per person. Om du istället har en aktivitet som engagerar ideellt arbete fördelat på flera personer vid ett specifikt tillfälle, så redovisas det lämpligast med en projektdagbok per aktivitet.

Länkarna ovan är några av de vanligaste bilagorna vid ansökan om utbetalning. Andra bilagor kan bli aktuella, och dessa hittar du på Jordbruksverkets webbsida (länk). Du kan också alltid kontakta oss på Leaderkontoret ifall du behöver hjälp.