Så kommer du igång 2019-02-05T14:02:15+00:00

Så kommer du igång

I programperioden 2016 – 2022 arbetar vi med tre olika fonder vilket innebär fler möjligheter att arbeta med lokala utvecklingsprojekt. Den gemensamma nämnaren för de projekt vi stödjer är att de är lokala och bedrivs med Leadermetoden.

Har ni en idé? Stäm gärna av med vår checklista nedan, som ett första steg, för att se om ert projekt är någonting som Leader Polaris 2020 kan stödja.

Har ni frågor?

Vi ger tips och råd hur ni kan gå vidare

Kontakta oss

1. Checklista

Är LLU något som passar vår projektidé?

  • Kommer projektet flera till nytta? Gynnar det fler aktörer än mig själv?
  • Gör flera aktörer ett gemensamt lyft tillsammans för att förbättra sin direkta omgivning? Är ideell, privat och offentlig sektor involverade?
  • Är det öppet för fler aktörer att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?
  • Kan projektet bidra till att uppfylla Leader Polaris 2020:s mål?
  • Är det ett projekt som kan avgränsas från ordinarie verksamhet? (Ej återkommande)
  • Är det något nytt?
  • Bygger projektidén på lokal kunskap?
  • Är projektet hållbart över tid? Finns det någon mottagare av resultaten efter projekttidens slut?

Om ni svarar ja på dessa frågor är det högst sannolikt att ni har en projektidé som kan finansieras genom oss!

2. Kontakta ert lokala Leaderkontor

Som ett första steg i ansökningsprocessen rekommenderar vi att ni kontaktar ert lokala Leaderkontor. Där kan ni få tips och råd hur ni kan gå vidare.

Lästips:
Om Leader och CLLD

flagga och grodd