Föreningscheckar

Mindre stöd till kortare insatser inom fritid och kultur!

Stöd till utvecklingsprojekt inom fritid och kultur

Ideella föreningar kan söka stöd för utvecklingsinsatser inom fritid och kultur som:

  • Skapar, vidareutvecklar eller bevarar mötesplatser
  • Skapar, vidareutvecklar eller bevarar aktiviteter/tillställningar
  • Skapar återkommande evenemang
  • Restaurerar en natur- eller kulturmiljö

Hur mycket kan man söka?

Upp till 25 000 kr. Ytterligare 5 000 kr kan beviljas till projekt där flera föreningar samverkar, eller till projekt som har ungdomar och/eller personer med olika etnisk eller kulturell bak­grund som deltagare och målgrupp. Detta måste tydligt uppvisas i ansökan.

Annat att tänka på!

• Den motprestation som efterfrågas är att människor i föreningen är villiga att engagera sig och arbeta viss tid ideellt i projektet.
• Nyttan ska tillfalla en bredare allmänhet.
• Projekttiden får vara max 6 månader.
• Man får inte påbörja projektet förrän man har fått ett beslut om sin ansökan.
• Man kan inte söka stöd till ordinarie verksamhet eller till aktiviteter som kan genomföras även utan stödet.
• Man kan inte söka stöd som medfinansiering till ett större projekt.
• Föreningen måste kunna ligga ute med 50% av kostnaderna tills projektet är genomfört.

Hur går vi tillväga?

Om ni är osäkra på om er idé går att genomföra med stöd från Föreningscheckar, så kontaktar du Nina på leaderkontoret först. Annars är första steget att skissa på en ansökan. Fyll i så mycket du kan i ansökningsblanketten och skicka in den. Leaderkontoret hjälper dig sedan med feedback på ansökan, tills den är en komplett ansökan. Inom 2-4 veckor efter att ansökan är komplett, så får ni ett beslut.

Om du har frågor, kontakta: 

Nina Eriksson Fyrsjö
070-610 21 57
nina@leaderpolaris.se