DAGaktiviteter  dansbandsveckan i överkalix 2023

Om projektet

Projektet ska skapa ett inbjudande och folkligt arrangemang som är kopplat till evenemanget Dansbandsveckan i Överkalix 27 juni – 1 juli 2023.

Syftet är att kunna erbjuda olika typer av aktiviteter dagtid riktat mot både medborgare och besökare under Dansbandsveckan. Genom att arrangera dagaktiviteter under perioden vill projektet locka besökare som inte dansar men som vill besöka Överkalix på grund av alla aktiviteter som erbjuds.

Om projektet

Projektperiod
Juni – Augusti 2023

Projektägare
Överkalix kommun

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om finansiering

Beviljat  projektstöd
Leader Polaris 143 590 kronor
Jordbruksverket 291 530 kronor

Total finansiering
435 120 kronor