Överkalix pride

Om projektet

Syftet med projektet är att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla kan vara den de är och älska de den vill. Projektet ska visa att hbtqia+ personer finns i hela Norrbotten och att Överkalix är en kommun som är öppen för alla.

Målet med projektet är att genomföra både underhållande och utbildande aktiviteter och event, så som Prideparader, Pridefestivaler, volontärträffar och särskilda utbildningsinsatser.

Kontakt

Rebecka Digervall
Projektledare (RFSL Luleå och norra Norrbottens län)

 

Projektet genomförs av Överkalix kommun och RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Tillsammans med lokala aktörer och volontära krafter vill projektet skapa ett mer inkluderande samhälle genom kunskapsökning, synliggörande av hbtqi+personer, samt genom att lyfta hbtqi+frågor och starta samtal mellan människor.  Projektet kommer att anordna en Pridefestival under hösten, en Prideparad i samband med Överkalix marknad, samt utbildningsinsatser för yrkesverksamma varje år under projektets gång.

Under Pridefestivalerna kommer både underhållande och kunskapshöjande inslag hållas och det kommer finnas mötesplatser med hbtqia+tema. Genom att synliggöra hbtqia+personer samt utbilda och underhålla människor under Överkalix Pride tror vi att synen på hbtqia+personer kan förändras och leda till ett mer jämställt och mångfacetterat samhälle där alla människor har möjlighet att leva på lika villkor.

Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå och Norra Norrbottens län

Genom detta projekt hoppas vi skapa ett mer inkluderande och välkomnande Överkalix och Norrbotten. En plats där en vill leva, bo och verka. Alltid.

Om projektet

Projektperiod
2024-2026

Projektägare
Överkalix kommun

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om finansiering

Beviljat projektstöd
Leader Polaris 605 304 kr
Jordbruksverket 1 251 364 kr
Överkalix kommun 11 040 kr
Sparbanken Nord 60 000 kr 

Total finansiering
1 927 708  kronor