Testa din idé

Alla med ett organisationsnummer (t.ex. föreningar och företag) har möjlighet att söka projektstöd. Stäm av din idé med checklistan nedan och ta kontakt med oss på utvecklingskontoret så hjälper vi dig att bena ut vilka möjligheter som finns.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Kan projektet bidra till något av våra insatsområden?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig? Gör flera aktörer ett gemensamt lyft för att tillsammans förbättra sin direkta omgivning? Är det öppet för fler aktörer att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?

Bred och lokal nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred och lokal nytta, dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet? Bygger projektidén på lokal kunskap och lokala behov?

Långsiktigt

Det är viktigt att det finns någon mottagare av resultaten efter projekttidens slut, finns det?

Nytänkande

Ska projektet bidra till att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Om projektet inte har en tydligt avgränsad och prioriterad målgrupp (ex. unga) är det ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!

Maila
info@leaderpolaris.se

Ring
Sara Karlsson Alalahti
070-210 21 57

Besök oss
Stationshuset, vån 2

Centralplan 4
982 36 Gällivare

Leader Nationellt
leadersverige.se

Integritetspolicy & cookies

Logotyp Leader Polaris