aktuella stöd

Inom Leader Polaris hanterar vi olika typer av stöd. Gemensamt för stöden är att samverkan eftersträvas och insatser som är till nytta för många (exempelvis en destination, en bygd, en bred allmänhet eller en bransch) prioriteras.

För företag, kommuner, föreningar och organisationer

Stöd till ordinarie leaderprojekt

Nyttan med projektet tillfaller många, exempelvis en destination, en bransch eller en bredare allmänhet.

Sökande organisation äger själva projektet, ansökan och redovisning görs i Jordbruksverkets e-tjänst. 

Stödbelopp: 24 000 kr – 1 800 000 kr (riktvärde), hög måluppfyllelse möjliggör högre stödbelopp. 

Stödnivå: 40-100 %, hög måluppfyllelse möjliggör högre stödnivå.

Tid från ansökan till beslut: Ca 5 månader, god framförhållning krävs.

För föreningar

Paraplyprojekt – Drivkraftcheckar

Leader polaris äger huvudprojektet, föreningen ansöker om stöd till att genomföra en mindre insats. Ansökan och redovisning görs till Leader Polaris verksamhetskontor. 

Stödbelopp: Upp till 40 000 kr

Tid från ansökan till beslut: Ca 1 månad, förutsatt att ansökan är komplett.

För företag, föreningar och organisationer

Stöd till projektstöd för företag

Nyttan med projektet tillfaller ett fåtal företag. 

Sökande organisation äger själva projektet, ansökan och redovisning görs i Jordbruksverkets e-tjänst. 

Stödbelopp: 24 000 kr – 200 000 kr 

Stödnivå: 40-70 %

Tid från ansökan till beslut: Ca 5 månader, god framförhållning krävs.

För företag, kommuner, föreningar och organisationer

Stöd till förstudier

En förstudie görs för att ta fram förutsättningarna för ett större projekt. Har din organisation en projektidé som skulle gynna många och bidra till något av våra insatsområden, men det är osäkert om projektet faktiskt är genomförbart – då kan en förstudie vara aktuell.

 Förstudier: 24 000 kr – 400 000 kr (riktvärde)

 Stödnivå: 40-100%

 Tid från ansökan till beslut: Ca 5 månader, god framförhållning krävs.