Så går det till

Vi vill att den tid och det engagemang ni satsar på en ansökan till oss ska ge goda möjligheter att få er ansökan beviljad, så börja med att ta kontakt med oss på utvecklingskontoret. Vi kan berätta mer om leadermetoden, kriterier för urval av projekt och vad som är bra att tänka på när man skriver ansökan. Samtalet  bidrar till att vi gemensamt kan finslipa idén och hittar kärnan i projektidén som kan bli ett framgångsrikt leaderprojekt.

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process i flera steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Inledande information

Inom Leader Polaris hanterar vi olika typer av stöd till projekt, där ett projekt avser en insats för att skapa och utveckla något nytt/annat, utöver den ordinarie verksamheten inom en organisation. Projekt kännetecknas av att:

  • Det är tidsbestämt, med ett start- och slutdatum
  • Det finns särskild personal som arbetar i projektet, ex. en projektledare
  • Det har en egen budget
  • Det finns tydliga mål och aktiviteter som är specifika för projektet

Gemensamt för projekt som finansieras med medel från Leader Polaris är att:

  • Det finns en samverkan med andra aktörer i projektet
  • Projektets resultat gynnar fler än sökande organisation (exempelvis en destination, en bygd, en bred allmänhet eller en bransch)
  • Projektet bidrar till målen i vår utvecklingsstrategi

Så här kommer du igång

Börja med att fylla i vår mall för idéskiss nedan, och ta kontakt med oss på utvecklingskontoret.   

 

Steg 2

Skriva ansökan

Nästa steg innebär att börja jobba med själva ansökan.

Tänk på att alla bedömningar av ett projekt utgår ifrån det som framgår i ansökan. Var därför noga med att besvara alla frågor som ställs, och lägg tid på att beskriva projektets genomförande.

Nedan hittar du direktlänkar till de vanligaste blanketter och mallar som du behöver till din ansökan. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på utvecklingskontoret, eller titta in i Jordbruksverkets webbutik.

Bolla ansökan i mall-format via mail med utvecklingskontoret, så kan vi säkerställa att alla delar är på plats när det är dags att registrera ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Steg 3

Genomföra

När ni fått ert beslut från Jordbruksverket är det dags att starta projektet. Läs igenom ditt beslut noga, även bilagda villkor.

Följ de aktiviteter och den budget som du har fått beslutad, och framför allt projektets syfte och mål. Om du märker att du behöver göra ändringar i så kontaktar du utvecklingskontoret. Du gör också löpande ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, där du delrapporterar utgifter du har haft och hur projektet fortlöper. 

När du driver ditt projekt så har du informationsplikt, och det är viktigt att du när du informerar om ditt projekt använder rätt logotyper.

Steg 4

Avsluta

Det är viktigt att du innan projektets slutdatum har genomfört alla aktiviteter, betalat alla utgifter och gjort ansökan om slutubetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Utvecklingskontoret ger dig vägledning i hur du slutredovisar ditt projekt.