Bli medlem

Medlemskap

Under genomförandet av programperioden 2023–2027 vill vi i Leader Polaris inkludera fler aktörer i det lokala utvecklingsarbetet. Som medlem ges du möjlighet att vara med och påverka föreningens utvecklingsarbete och bidra i genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin.

Alla organisationer, föreningar och företag som är verksamma i, och intresserade av att främja utvecklingen av, området är välkomna som medlemmar.

Medlemmar i föreningen bjuds in som remissinstans och dialogpartner i pågående samtal om lokal utveckling i området. Avsikten är att stärka den lokala delaktigheten när det handlar om att fastställa vad som är riktigt viktigt just nu för områdets lokala utvecklingsprocesser, samt vilka aktörer som kan bidra och hur.

Hur blir man medlem?

Skicka ett mail med ansökan till medlem@leaderpolaris.se med uppgifter om:

• Organisationsnummer

• Kontaktperson

Därefter få du info om inbetalning av medlemsavgift skickat till dig per mail. Avgiften för 2023 är 200 kr och inbetalas senast 28 februari för rösträtt vid stämman. 

 

Vill du tipsa någon annan om medlemskap? Sprid gärna vårt informationsblad i dina kanaler!