Bli medlem

Medlemskap

Under genomförandet av programperioden 2023–2027 vill vi i Leader Polaris inkludera fler aktörer i det lokala utvecklingsarbetet. Som medlem ges du möjlighet att vara med och påverka föreningens utvecklingsarbete och bidra i genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin.

Alla organisationer, föreningar och företag som är verksamma i, och intresserade av att främja utvecklingen av, området är välkomna som medlemmar.

Medlemmar i föreningen bjuds in som remissinstans och dialogpartner i pågående samtal om lokal utveckling i området. Avsikten är att stärka den lokala delaktigheten när det handlar om att fastställa vad som är riktigt viktigt just nu för områdets lokala utvecklingsprocesser, samt vilka aktörer som kan bidra och hur.

Ett medlemskap innebär:
– Rösträtt vid föreningens årsstämma
– Inbjudan att delta vid föreningens årliga strategidag
– Inbjudan till digitala informations-/inspirationsträffar om utvecklingsarbetet i Norr- och Västerbotten
– Möjlighet att sprida information om initiativ och aktiviteter samt dela och hämta kunskap och information genom vårt nätverk  – Lokalt, regionalt och nationellt

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om Leader på nationell nivå:
Det här är lokalt ledd utveckling genom Leader 2023-2027

Hur blir man medlem?

Skicka ett mail med ansökan till Sara eller Nina på utvecklingskontoret med uppgifter om:

• Organisationsnummer
• Kontaktperson

Därefter få du info om inbetalning av medlemsavgift skickat till dig per mail. Årsvgiften  är 200 kr och inbetalas senast 29 februari 2024 för rösträtt vid stämman.