Om oss

Leader Polaris arbetar med och för den lokala utvecklingen i kommunerna Jokkmokk, Gällivare och Överkalix. Genom oss kan organisationer som är verksamma i området söka medel till utvecklingsprojekt. Samverkan eftersträvas och projekt som är till nytta för många, exempelvis en destination, en bred allmänhet eller en bransch prioriteras.

Leader Polaris

Leader Polaris (nr 2 på kartan) är ett av Sveriges totalt 40 leaderområden och omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix. Vi arbetar med lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden och genom oss kan du få ekonomiskt stöd till projekt, kontakter och coachning för att komma vidare med din projektidé.

Geografi

Områdets totala storlek: 39 000 km²
Totalt antal invånare: ca 25 600 personer
Området är stort, varierat och glesbefolkat med en befolkningstäthet på ca 0,7 invånare/km² (att jämföra med 25,7 invånare/km² för hela Sverige).

Fonder och finansiering 

Programperioden 2023-2027 kommer vi att kunna bevilja medel från Landsbygdsfonden. 

Verksamheten medfinansieras till 33 % av offentligt stöd från Region Norrbotten samt våra kommuner: Jokkmokk, Gällivare och Överkalix.

För att främja så bra utvecklingsprojekt som möjligt används den utvecklingsstrategi som vi, tillsammans med en mängd lokala aktörer, har arbetat fram. Strategin styr LAG-styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.