aktuella stöd

Ibland är inte våra stöd rätt för din idé, men vi hjälper dig gärna att försöka annan finansiering.  Nedan hittar du tips på andra stöd att söka. Listan är inte uttömmande och vi tipsar främst om de större organisationer som kompletterar Leader Polaris verksamhet för utveckling av området.

Allmänna arvsfonden

Det är främst civilsamhällets ideella föreningar som söker och beviljas medel, men det finns undantag. 

Lokalstöd söks om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning som behövs för att starta en ny verksamhet för en eller flera av fondens målgrupper. Stöd kan ges med upp till 80 % av projektets kostnader och max 6 mnkr inkl. moms.

Projektstöd söks till insatser som handlar om att utveckla eller vidareutveckla en arbetsmetod, mötesplats och/eller verksamhet. Stöd kan ges med upp till 100 % av projektets kostnader, ingen beloppsgräns.

För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet inkludera minst en av de fyra målgrupperna:

– Barn 0 – 11 år
– Ungdomar 12 – 25 år
– Personer som har fyllt 26 år och har en funktionsnedsättning
– Äldre personer som har fyllt 65 år

Region Norrbotten

Företagsstöd. Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden

Projektstöd. För insatser som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt i länet. Max 50 % i stöd. 

Kulturstöd. För insatser som stärker kulturens roll och betydelse i Norrbotten. Medel går att söka till specifika insatser, verksamhetsstöd och stipendier

Länsstyrelsen Norrbotten

Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Boverket

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler.
Kan ges för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund är riksorganisationer som Boverket samarbetar med kring bidragen till allmänna samlingslokaler. Hos organisationerna finns byggnadshandläggare som kan hjälpa sina medlemmar i ansökningsprocessen.

Verksamhetsutvecklingsbidrag för allmänna samlingslokaler. 
Till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet.

Övrigt

Stiftelser som ger ut stipendier eller bidrag hittar du i Länsstyrelsens stiftelsedatabas.