Förstudie arena för lulesamisk kultur i Jokkmokk

Om projektet

Syftet med projektet/förstudien är att skapa en bild av de lokala förutsättningarna för att stärka och bevara det unika i den lulesamiska kulturen, samt bjuda in fler att engagera sig. 

Målet med projektet är att ta fram en förstudierapport som visar hur fortsatt lokalt arbete för att stärka den lulesamiska kulturen bäst kan se ut.

 

Kontakt

Susanne Spik
Projektledare

De samiska språken är utpekade av FN som hotade och lulesamiska är dessutom en av de mindre språk- och kulturgrupperna inom den större samiska. Projektets målgrupp omfattar lulesamer inom- och utanför renskötsel, oavsett ålder, geografisk plats, könsidentitet, språk och kulturkunskaper i Jokkmokks- och delvis Gällivare kommun.

Projektet ska kartlägga behov och önskemål om insatser och aktiviteter där informationsinsamlingen kommer att ske genom möten, studiebesök, intervjuer och enkäter. Resultatet ska bidra till att säkerställa att framtida verksamheter och aktiviteter utgår från reella behov och förutsättningar. Utifrån detta är det även möjligt att föra dialog med beslutsfattare och sprida information för att stärka lulesamisk kultur och identitet.

Förutom att skapa en bild av hur behoven ser ut ska förstudien även undersöka hur kunskapsöverföring skulle kunna genomföras, exempelvis genom att etablera någon form av fysisk lulesamisk arena i Jokkmokk. 

Vi vill vara en del i att skapa en trygg och inkluderande plats med tillgång till teoretiska och praktiska lulesamiska kunskaper.

Om projektet

Projektperiod
höst 2024 – vår 2025
Projektet inväntar beslut från Jordbruksverket

Projektägare
Vuojnos

Om finansiering

Beviljat projektstöd
Leader Polaris 126 503 kr
Jordbruksverket 256 838 kr

Total finansiering
383 341 kronor